Fiber optik

Fiber Optik xidməti İnternetə daxil olma vasitələrinin ən yenilərindən hesab olunur və onun istifadəsi daha uzaq məsafələrə daha sürətli məlumat ötürülməsini təmin edir. Fiber optik kabelləri internetdən eyni zamanda böyük həcmdə məlumat ötürmə imkanına malikdir və bu xidmət abonentləri daha sabit və sürətli İnternetlə təmin edir. Fiber Optik xidmətinə qoşulma ayrılmış xətt vasitəsilə təmin edilir və xidmət göstəriləcək məntəqələrə fərdi olaraq çəkilir.


Frequently Asked Questions

« Go Back

Please Wait!

Please wait... it will take a second!