Toll Free

Toll Free 088 prefiksli telefon xidmətidir. Toll Free nömrələrə zəng edənlər təşkilatlar və yaxud fərdi şəxslərlə tamamilə pulsuz əlaqə qura bilər. Toll Free nömrəsindən istifadəyə görə ödəniş zəng edən tərəfindən deyil, Toll Free abonenti tərəfindən edilir. Toll Free zənglər sizin iş və yaxud şəxsi telefonunuza gələ bilər.


Frequently Asked Questions

« Go Back

Please Wait!

Please wait... it will take a second!