Frequently Asked Questions

Xidmətə qoşulmaq üçün hansı sənədlər tələb olunur?
Fiziki şəxslər üçün stasionar telefon nömrəsi kimin adınadırsa onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və müqavilə bağlamağa gələn şəxsin sənədi, hüquqi şəxslər üçün şirkətin rəsmi məlumatları tələb olunur və müqaviləyə imza atacaq vəzifəli şəxsin imzası və şirkət möhürü. Bu sənədlər əsasında müştəri ilə müqavilə bağlanır.


 Last updated Fri, Feb 5 2016 10:01am

Please Wait!

Please wait... it will take a second!