Frequently Asked Questions

Modemlə İPTV üçün olan əlavə avadanlıq arasında hansı bağlantı növləri var?
Modemlə əlavə avadanlıq arasında Ethernet və ya Wirless bağlantısı olur.


 Last updated Fri, Feb 5 2016 10:01am

Please Wait!

Please wait... it will take a second!