Frequently Asked Questions

Telefon xətt göstəricilərinin İPTV-yə təsiri varmı?
Telefon xətt göstəriciləri qəbul edilmiş standartlardan aşağı olduğu halda, İPTV-nin yayımında problem yaranacaq.


 Last updated Fri, Feb 5 2016 10:01am

Please Wait!

Please wait... it will take a second!