Frequently Asked Questions

Öncədən ödəniş zamanı güzəşt olurmu?
Güzəştlər kampaniyalar dövründə mövcud olur. Bunun üçün bizim http://avirtel.az/ vebsaytını izləyin.


 Last updated Fri, Feb 5 2016 10:01am

Please Wait!

Please wait... it will take a second!