Frequently Asked Questions

Avirtel ilə bağlanmış abunə müqaviləsinə xitam vermək üçün nə etmək lazımdır?
Avirtel ilə bağlanmış abunə müqaviləsinə xitam vermək üçün Avirtel-in ofisinə və ya regional nümayəndəliyə yaxınlaşaraq 1 ay oncədən ərizə ilə müraciət etmək lazımdır.


 Last updated Fri, Feb 5 2016 10:01am

Please Wait!

Please wait... it will take a second!