Frequently Asked Questions

İP TV nədir?
İPTV yeni nəslin rəqəmsal televiziya xidmətidir. Yayım internet şəbəkə üzərindən rəqəmsal formada həyata keçirilir. Bu isə dayanmaların qarşısını alır, maksimal sürəti və görüntünün dəqiqliyini təmin edir.


 Last updated Fri, Feb 5 2016 10:01am

Please Wait!

Please wait... it will take a second!