Frequently Asked Questions

Fiber optik xidmətə qoşulmaq üçün hansı sənədlər tələb olunur?
Fiziki şəxslər üçün stasionar telefon nömrəsi kimin adınadırsa onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və müqavilə bağlamağa gələn şəxsin sənədi, hüquqi şəxslər üçün şirkətin rəsmi məlumatları tələb olunur və müqaviləyə imza atacaq vəzifəli şəxsin imzası və şirkət möhürü. Bu sənədlər əsasında müştəri ilə müqavilə bağlanır.


 Last updated Thu, Jul 21 2016 12:40pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!