Frequently Asked Questions

Fiber optik xidmətə qoşulma haqqı nə qədərdir?
Fiber optika xidmətinin qoşulması 10 AZN-dir.


 Last updated Thu, Jul 21 2016 12:40pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!