Frequently Asked Questions

Iki və daha artıq televizor qoşmaq olar?
Bəli. Lakin bu halda hər televizor üçün ayrıca əlavə avadanlıq alınması tələb olunur.


 Last updated Fri, Feb 5 2016 10:01am

Please Wait!

Please wait... it will take a second!