Frequently Asked Questions

Qabaqcadan ödəniş zamanı güzəşt olurmu?
Güzəştlər kampaniyalar dövründə mövcud olur. Bunun üçün bizim http://avirtel.az/ vebsaytını izləyin.


 Last updated Thu, Jul 21 2016 12:40pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!