Frequently Asked Questions

"Trafik" dedikdə nə nəzərdə tutulur?
Trafik dedikdə daxil olan və ötürülən istənilən növ məlumat nəzərdə tutulur. Belə ki,sizin kompyuterinizin internetdən qəbul etdiyi və ötürdüyü bütün internet səhifələri, şəkillər, elektron poçt, xidməti məlumatlar trafikə daxildir.


 Last updated Thu, Jul 21 2016 12:40pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!